Handleiding

 1. Leest u de aanmelding alstublieft zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op. Voor toelating kunnen alleen complete aanmeldingen door ons worden beoordeeld.
 2. Het aanmeldformulier bestaat uit drie pagina‘s. In de eerste twee pagina‘s bevinden zich invoervelden waarvan wij verwachten dat u die volledig en naar waarheid invult.
 3. Wij verzoeken u om onderstaand formulier volledig en duidelijk leesbaar op de pc in te vullen, af te drukken en een pasfoto op de daarvoor bestemde ruimte te bevestigen.
 4. Vergeet niet:
  a. Op de tweede pagina via een van de twee rondjes aan te geven of u voor vergoeding in aanmerking wenst te komen.
  b. Uw handtekening te plaatsen.
 5. Verzamel kopieën van alle opgevraagde stukken.
 6. Vergeet alstublieft niet het correcte aantal docentcontacturen, zelfstudie-uren of ECTS op de voorzijde van uw kopieën van diploma‘s/certificaten te vermelden indien deze uren daar niet door uw opleider zijn vermeldt.
 7. Na het invullen van het aanmeldformulier kunt u het document, tezamen met de andere stukken verzenden naar Postbus 172, 5710 AD Someren.
 8. Wij raden u aan om voor het verzenden van de aanmelding te checken of deze compleet is.
 9. Heeft u nog vragen naar aanleiding van uw aanmelding of het aanmeldformulier dan kunt u een belafspraak met ons aanvragen via secretariaat@batc.nl

test1