Klachtenbemiddeling

Vanuit de wet Wkkgz zijn alle onze therapeuten aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (CAMCoop).
Mocht er een klacht of ontevredenheid zijn over de verleende zorg en er via (schriftelijk) contact tussen de cliënt en de therapeut geen oplossing worden gevonden dan kan er contact worden opgenomen met BATC welke een mediation traject zal opstarten. Meestal is deze bemiddeling succesvol.

Wanneer dit niet tot de gewenste resultaten heeft geleid dan kan er worden doorverwezen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Als de klachtenprocedure (moet altijd eerst) ook niet resulteert in een bevredigende oplossing kunt u bij de onafhankelijke Geschillencommissie Complementaire Zorg terecht.


test1