BATC Therapeuten

Het overgrote deel van onze therapeuten is HBO gekwalificeerd als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut met minimaal een diploma HBO medische basiskennis. Zij zijn beroepsmatig breed geschoold in meerdere natuurgeneeskundige studies. Hun beroep is volledig gericht op minimaal 5 natuurgerichte werkvormen. Doordat zij volledig holistisch werken, zijn het brede specialisten die hun vak als geen ander verstaan.
De behandelingen van BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten worden door 27 zorgverzekeraars vergoed. Let wel op hoe dit in de polisvoorwaarden is opgenomen.

Een kleine groep therapeuten is gespecialiseerd in één of twee vakgebieden. We noemen ze vakspecialisten. Net als de natuurgeneeskundige therapeuten scholen zij zich jaarlijks bij en zodoende verdiepen of verbreden zij hun kennis.

BATC therapeuten/vakspecialisten zijn zeer effectief en meestal in 6 à 8 behandelingen succesvol.


test1