Kernwaarden van BATC

Professionaliteit door kennis
In de zorg is het beschikken over de juiste kennis van groot belang. Als organisatie delen wij kennis door synergie op te zoeken in samenwerkingsverbanden. Dit maakt het dat wij onze dienstverlening naar een professioneel niveau hebben kunnen tillen. Ook vinden wij het belangrijk dat onze therapeuten de juiste kennis in huis hebben om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen. Dit doen wij door een kwaliteitsnorm te hanteren bij toetreding, maar ook door therapeuten de mogelijkheid te bieden de juiste kennis te vinden en kennis met elkaar uit te wisselen. Zo helpen we onze therapeuten naar het hoogst haalbare niveau.

Dynamiek door slagvaardigheid
Als organisatie streven we ernaar om zo slagvaardig mogelijk te kunnen handelen. Een dynamische organisatie speelt snel in op ontwikkelingen binnen het vakgebied. Op deze manier willen wij onze onze therapeuten zo goed mogelijk ondersteunen bij hun praktijkvoering. Dit komt uiteraard ook ten goede aan de cliënten.

Ambitie door vertrouwen
Als organisatie geloven wij in een keuzevrij en gezond Nederland. Vertrouwen is dan ook het sleutelwoord tot succes. Doordat wij geloven in een betere toekomst en vertrouwen hebben in elkaar, zijn wij ambitieus in onze doelen. Ambitie om de beste te worden, om een gezond en keuzevrij Nederland te realiseren/behouden en om met zijn allen te blijven streven naar onze gezamenlijke, ideële doelen.
Om als groep zo sterk mogelijk te staan, verwachten wij eenzelfde soort ambitie van onze therapeuten. Dit doen wij uiteraard zonder voorbij te gaan aan hun authenticiteit.

Kwaliteit door samenwerken
Door overkoepelend te werken kunnen grote stappen gemaakt worden als het gaat om de algehele ontwikkeling van onze beroepsgroep. Door samenwerking op te zoeken wordt de kwaliteit van eenieders dienst altijd beter. Dit is een belangrijke reden waarom wij als BATC tot op heden belangrijke mijlpalen hebben weten te realiseren.


test1