Disclaimer

De BATC streeft naar een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijk van de site. De BATC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigingen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt de BATC geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

De BATC garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De BATC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

BATC geeft veel informatie over zorgverzekeraars, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

BATC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17108120.


test1