Wilt u zich als therapeut aansluiten bij BATC?

Dit is wat wij u bieden:

Organisatie
BATC is een beroepsorganisatie die al sinds 1998 de belangen behartigt van therapeuten en consumenten. Er is ruime kennis en ervaring aanwezig bij ons team. Hierdoor kunnen wij u als therapeut optimaal ondersteunen bij tal van zaken.
Onze beroepsorganisatie is multidisciplinair. Doordat wij het gebruik van meervoudige werkvormen ondersteunen en stimuleren, hoeft u zich niet voor iedere discipline bij een andere beroepsorganisatie aan te melden.

Bestuur
Het bestuur komt met regelmaat bijeen om ontwikkelingen van overheden, zorgverzekeraars, verzekeringen enzovoorts op de voet te volgen en te bespreken. Zo kunnen wij u zo goed mogelijk informeren en begeleiden. BATC ‘ontzorgt’ haar therapeuten door hen te informeren en ondersteunen waar nodig bij tal van zaken.

Vergoedingen door zorgverzekeraars
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden consulten van BATC therapeuten (mits de cliënt aanvullend en op juiste wijze is verzekerd).

Kwaliteitskeurmerk
Het keurmerk Complementair BATC Therapeut staat garant voor kwaliteit. BATC stimuleert haar therapeuten het best uit henzelf te halen voor optimale resultaten.

Account
Je beschikt over je eigen account op de website van BATC.

Website
Je bent zichtbaar op de website van BATC.

Startende therapeuten
Nieuwe therapeuten krijgen ondersteuning voor de praktijkvoering. Ons team is uiteraard ook (telefonisch) bereikbaar voor uw vragen.

Verzekeringen
BATC hanteert een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand voor u als therapeut. Deze verzekering is bij de jaarlijkse contributie inbegrepen.

Kwaliteitsbeheersing
BATC streeft naar professionaliteit en een goede kwaliteit van de bij haar aangesloten therapeuten. Dit wordt verwacht door uw cliënten, zorgverzekeraars en overheden. Wij beschikken derhalve over een kwaliteitscommissie die onder meer toeziet op bijscholingen en de therapeutendossiers.

Visitatie
Eén keer per vijf jaar dient u te worden gevisiteerd door een onafhankelijke organisatie. Dit is een wettelijke verplichting. De eerste keer is dit na twee jaar.

Nieuwsbrieven
Via regelmatige nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen.

Facebookpagina
Er is een besloten Facebookpagina voor onze therapeuten.

Geschillencommissie
Volgens de wet Wkkgz dient u aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. BATC heeft hiervoor een collectieve klacht- en tuchtrechtregeling.

Bereikbaarheid BATC
Mocht u ondanks onze informatievoorziening vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u naast een bezoek aan onze website ook terecht bij één van onze medewerkers.
BATC-medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur via tel. 0493-670612

test1