Over BATC

Onze beroepsorganisatie bestaat momenteel uit een bestuur en een hecht team van medewerkers. De belangrijkste pijlers voor onze organisatie zijn professionaliteit, dynamiek, ambitie en kwaliteit. Wij zetten ons met elkaar in om de belangen van al onze aangesloten therapeuten en diens cliënten zo goed mogelijk te behartigen.
Door volgens onze kernwaarden te werken, geloven wij erin ons hoofd boven het maaiveld uit te kunnen steken.
Onze kernwaarden achten wij zowel voor onze eigen organisatie als voor onze therapeuten van belang. Op deze manier ondersteunen wij onze gezamenlijke doelstelling met daden.


test1