Over BATC

Onze organisatie bestaat momenteel uit een hecht team van vele medewerkers, freelancers en vrijwilligers. De belangrijkste pijlers voor onze organisatie zijn professionaliteit, dynamiek, ambitie en kwaliteit. Door volgens deze kernwaarden te werken, geloven wij erin ons hoofd boven het maaiveld uit te kunnen steken. De kernwaarden achten wij zowel voor onze eigen organisatie als voor onze therapeuten van belang. Op deze manier ondersteunen wij onze gezamenlijke doelstelling met daden.

Wij zetten ons met elkaar in om de belangen van al onze aangesloten therapeuten en diens cliënten zo goed mogelijk te behartigen.


test1