Belangen Associatie Therapeut en Consument

Handleiding bij de Erkende Opleidingen

Rechts in de blauwe regel ziet u het 'Zoekveld'. Vul daar in waar u naar zoekt en klik daarna op het vergrootglaasje wat rechts van dat zoekveld staat. U krijgt nu een overzicht van alle opleiders en/of scholingen die de gezochte tekst bevatten.

Klikken op "Erkende opleidingen" of op "BATC" links van Help resulteert in de volledige lijst van de opleidingen.

Verklaring van de afkortingen:

CGOCollectief Geaccrediteerde Opleidingen (MBK en PsBK)
KTNOKwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
SKBStichting Keurmerk Beroepsscholingen
SNROStichting Nederlands Register voor Opleidingen
DcuDocent contact uren
SbuStudie belastingsuren
ZsuZelfstudie uren
EctsEuropean Credit Transfer System

Mist u een geaccrediteerde opleiding neem dan contact op met onze kwaliteitsbeheerder@batc.nl