Onze waarden

Professionaliteit door kennis:
In de zorg is het beschikken over de juiste kennis van groot belang. Als organisatie delen wij kennis door synergie op te zoeken in samenwerkingsverbanden. Dit maakt het dat wij in staat zijn onze dienstverlening naar een professioneel niveau te tillen. Ook vinden wij het belangrijk dat onze therapeuten de juiste kennis in huis hebben om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen. Dit doen wij door een kwaliteitsnorm te hanteren bij toetreding, maar ook door therapeuten de mogelijkheid te bieden de juiste kennis te vinden en kennis met elkaar uit te wisselen. Zo helpen we onze therapeuten naar het hoogst haalbare niveau.

Dynamiek door slagvaardigheid:
Als organisatie streven we ernaar om zo slagvaardig mogelijk te kunnen handelen. Een dynamische organisatie speelt snel in op ontwikkelingen in de markt. Deze dynamiek zien we niet alleen graag bij ons zelf, maar ook bij onze therapeuten.

Ambitie door vertrouwen:
Wij geloven in een keuzevrij en gezond Nederland. Vertrouwen is dan ook het sleutelwoord tot succes. Doordat wij écht geloven in een betere toekomst en vertrouwen hebben in elkaar, zijn wij ambitieus in onze doelen. Ambitie om de beste te worden, ambitie om een gezond en keuzevrij Nederland te realiseren en ambitie om met zijn allen te blijven streven naar ons gezamenlijke ideële doel. Om als groep zo sterk mogelijk te staan, verwachten wij eenzelfde soort ambitie van onze therapeuten. Dit doen wij uiteraard zonder voorbij te gaan aan hun authenticiteit.

Kwaliteit door samenwerken:
Wij zijn voorstander van het opzoeken van samenwerkingsvormen. Door overkoepelend te werken kunnen grote stappen gemaakt worden als het gaat om de algehele ontwikkeling van onze beroepsgroep. Door samenwerking op te zoeken wordt de kwaliteit van eenieders dienst of service altijd beter. Dit is een belangrijke reden waardoor wij als BATC tot op heden belangrijke mijlpalen hebben weten te realiseren en zien daarom ook deze waarde als kernwaarde voor onze organisatie.


test1