Informatie lidmaatschap

Organisatie

BATC is een beroepsorganisatie die al sinds 1998 de belangen behartigt van therapeuten en consumenten. Er is ruime ervaring aanwezig om u als therapeut te ondersteunen bij tal van zaken.
Doordat wij het gebruik van meervoudige werkvormen ondersteunen en stimuleren, hoeft u zich niet voor ieder discipline bij een andere beroepsorganisatie aan te melden.

Bestuur

Het bestuur komt met regelmaat bijeen om ontwikkelingen in het natuurgeneeskundig veld te bespreken en u zo goed mogelijk te kunnen informeren en begeleiden.

Verzekeringen

BATC hanteert een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering met rechtsbijstand- en ongevallenverzekering. Deze verzekering is bij de jaarlijkse contributie inbegrepen.

Kwaliteitsbeheersing

BATC streeft naar professionaliteit en een goede kwaliteit van de bij haar aangesloten therapeuten. Dit wordt verwacht door uw cliënten, zorgverzekeraars en overheden. Wij beschikken derhalve over een kwaliteitscommissie die toeziet op bijscholingen en de therapeutendossiers.

Visitatie

Eén keer per vijf jaar wordt u gevisiteerd door een onafhankelijke organisatie. Dit is een wettelijke verplichting. De eerste keer is dit na twee jaar.

Geschillencommissie

Volgens de wet Wkkgz dient u aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. BATC heeft hiervoor een collectieve klacht- en tuchtrechtregeling.

Samenwerkingen

Er zijn contacten met diverse externe organisaties:
1. De accreditatie van opleidingen gebeurt door professionele, onafhankelijke organisaties.
2. Evicare is een organisatie voor ‘Evidence based practise’.

Bereikbaarheid

Mocht u ondanks onze informatievoorziening vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u naast een bezoek aan onze website ook terecht bij één van onze medewerkers.
BATC medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via tel. 0493-67012
Per e-mail zijn wij bereikbaar via batcinfo@batc.nl.

test1