Welkom bij BATC

In de jaren 90 zorgden ongeveer 700 verschillende werkvormen en bijbehorende kleine beroepsorganisaties ervoor dat er bij de overheid, zorgverzekeraars, therapeuten en consumenten onduidelijkheid heerste over natuurgerichte behandelingen.

Consumenten wisten niet wat men moest verwachten en daarnaast werd de kwaliteit van het aanbod niet gewaarborgd. Veel therapeuten werkten destijds al met meervoudige werkvormen. Doordat er alleen beroepsorganisaties voor enkelvoudige werkvormen bestonden, werden therapeuten beperkt in hun activiteiten en konden velen niet doen waar ze eigenlijk goed in waren namelijk het geven van een totale holistische behandeling.
Zij werden minimaal gekwalificeerd en beperkt als een alternatieve therapeut met een enkelvoudige werkvorm.

Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) is opgericht in 1998, met als doel de kwaliteit van de complementaire zorg te verhogen.
BATC behartigt de belangen van consument en therapeut.

BATC therapeuten zijn aanvullende therapeuten en geen alternatieve therapeuten. Hoe zit dat?

De reguliere zorg is goed in het bestrijden van ziekte, BATC therapeuten daarentegen hebben zich bekwaamd in het adviseren van levenskunst, preventie en het voorkomen van ziekte. Dat doen zij met een gereedschapskist van meerdere werkvormen.
Gezond blijven komt voort uit natuurwetten. Het BATC model van de 5 natuur gerichte principes staat daar borg voor.
Het maakt elke behandeling effectief. Via Evicare kunnen wij dat wetenschappelijk aantonen.

Bovendien werken BATC therapeuten zo veel mogelijk samen met het reguliere veld om effectieve zorg te realiseren.
Goed voor de consument en het brengt de zorgkosten omlaag.

Maak contact met een BATC therapeut en ga met haar/hem werken aan een gezonde levenswijze!


Vind een therapeut in Nederland Vind een therapeut in de buurt Hebt u een brief ontvangen van het CIBG
neem dan contact op met BATC.


Voor info: batcinfo@batc.nl

test1