Belangen Associatie Therapeut en Consument

Handleiding bij de Erkende Opleidingen

Rechts in de blauwe regel ziet u het 'Zoekveld'. Vul daar in waar u naar zoekt en klik daarna op het vergrootglaasje wat rechts van dat zoekveld staat. U krijgt nu een overzicht van alle opleiders en/of scholingen die de gezochte tekst bevatten.

Klikken op "Erkende opleidingen" of op "BATC" links van Help resulteert in de volledige lijst van de opleidingen. Klik op de naam van de opleider om naar de betreffende website te gaan.
Opleidingen met een licht-gele achtergrond hebben (nog) geen actuele accreditatie of worden niet meer gegeven, maar worden wel door BATC erkend. Opleidingen met een studiebelasting van minder dan 3 uur zijn niet in de lijst opgenomen.
Via het zoekvak kunt u zoeken op een opleider of opleiding. Zet de zoektekst tussen aanhalingstekens als deze uit meer dan één woord bestaat.
Klik na het invullen van de zoektekst op het vergrootglaasje.

Verklaring van de afkortingen:

CGOCollectief Geaccrediteerde Opleidingen (MBK en PsBK)
KTNOKwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
SKBStichting Keurmerk Beroepsscholingen
SNROStichting Nederlands Register voor Opleidingen
DcuDocent contact uren
SbuStudie belastingsuren
ZsuZelfstudie uren
EctsEuropean Credit Transfer System

Mist u een geaccrediteerde opleiding neem dan contact op met onze kwaliteitsbeheerder@batc.nl